วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบสารชีวโมเลกุล

ข้อสอบสารชีวโมเลกุล
1. http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-7/no08/test01/index.html

2. http://www.vcharkarn.com/exam/index.php/set/794

3. http://gotoknow.org/blog/kroonit/157040

4. http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.2/L2.htm

5. http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/science/scienceteachers/nittaya/ex/biochem-test.html

6. http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=247

7. http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sasasasa_20

8. http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/science/scienceteachers/nittaya/ex/morakul-test.html

9. http://www.curadio.chula.ac.th/program-og/classonair/doc52/ch-2009-12-18.pdf

10. http://www.room601.ob.tc/test2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น